Hướng dẫn đọc thông số hóa đơn tiền điện công tơ 2 chiều

Cách đọc thông số trên đồng hồ 2 chiều và hóa đơn tiền điện

Hiện nay Các hộ gia đình/ Doanh nghiệp đầu tư lắp điện mặt trời hòa lưới để tiết kiệm chi phí và cũng là 1 kênh đầu tư rất hiệu quả, bền vững, bên cạnh đó Điện mặt trời cũng là nguồn năng lượng sạch, góp phần giảm phát thải CO2, bảo vệ môi trường.

Khi lắp xong hệ thống điện mặt trời hòa lưới đạt yêu cầu kỹ thuật lưới điện. Bên Điện lực sẽ tiến hành lắp đồng hồ 2 chiều cho Hộ gia đình/ Doanh nghiệp, thay thế cho Đồng hồ 1 chiều hiện hữu. Tuy nhiên các thông số trên đồng hồ 2 chiều và hóa đơn Điện lực gửi có nhiều từ viết tắt, mã số , người lắp Điện mặt trời hòa lưới sẽ rất khó khăn để hiểu tường tận các thông số trên đồng hồ cũng như trên hóa đơn tiền điện.

Hình: Hóa đơn tiền điện 2 chiều của khách hàng lắp điện mặt trời hòa lưới

Thông qua bài viết này, hướng dẫn cách đọc thông tin trên hóa đơn 2 chiều của gia đình/ Doanh nghiệp lắp điện mặt trời

BCS: Bộ chỉ số; BT: Bình thường nhận (chỉ số 1.8.1 trên đồng hồ 2 chiều 1 pha); CD: Cao điểm nhận (Chỉ số 1.8.2); TD: Thấp điểm nhận (Chỉ số 1.8.3); VC: Vô công nhận (tức là Điện lực giao).

BN: Bình thường giao (Chỉ số 2.8.1 trên đồng hồ 2 chiều 1 pha) ; CN: Cao điểm giao (Chỉ số 2.8.2) ; TN: Thấp điểm giao (Chỉ số 2.8.3); VN: Vô công giao (tức là Điện lực nhận – Điện mặt trời phát lên lưới).

  • Lưu ý:
  • Thông số TN – thấp điểm giao thường bằng 0, do ban đêm hệ thống điện mặt trời không phát ra điện, nên không phát lên lưới.
  • Đối với đồng hồ 3 pha, chỉ số trên hóa đơn tương tự đồng hồ 1 pha. Tuy nhiên cách đọc thông số trên đồng hồ 2 chiều pha có khác biệt và dễ đọc hơn đồng hồ 1 pha. Trên đồng hồ 3 pha 2 chiều, thể hiện rõ điện nhận vào từ lưới ( Tổng giao) và điện phát lên lưới EVN ( Tổng nhận – tức là lưới điện nhận điện từ hệ thống điện mặt trời).
  • Tổng điện phát lên lưới 1 pha là chỉ số 2.8.0, sẽ biết được số tiền nhận được từ EVN. Và dựa vào thông số điện phát ra từ inverter, sẽ tính toán được sản lượng điện mặt trời tự dùng.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE: 0938439157
HOTLINE: 0938439157
Zalo: 0938439157
Zalo: 0938439157
Liên hệ
Liên hệ